Gödselskandal och sanningen om kravgödsel!

Under våren 2020 avslöjades vår tids största gödselskandal. Flera odlare drabbades av att främst tomatplantor fick missbildade blad, växte dåligt och att de inte gav någon skörd. Genom odlaren och författaren Lena Israelsson uppdagades och blottlades denna skandal som i huvudsak hör ihop med KRAV-märkt flytande näring, men det var bara början, i alla fall för mig.

Tänk dig att dina plantor du odlar inte verkar må bra. Vad gör du? Troligen rannsakar du dig själv och funderar och funderar. Råkade jag använda gammal jord, har jag varit för snål med vattningen eller kanske råkat gödsla för mycket ( väldigt ovanligt dock) mm. Det är så vi odlare många gånger fungerar, är experter på att felsöka och börja med det som ligger närmast. Ja det kan väl hända att både jag och en och annan odlare velat skylla på dåliga jordar, kassa frön och alla möjliga tänkbara faktorer. Men oftast har det till syvende och sist handlat om dåligt handhavande eller kunskapsbrist.

Att odla är att problemlösa, inte minst för att få det rätt till nästa odlingssäsong! År av erfarenhet bygger sakta på med kunskap tills att vi blir så pass säkra att vi inte behöver tänka så mycket på vad vi gör, det sitter i ryggmärgen. Det är då vi, tillåt mig att använda symfoniorkestern som metafor, både kan skriva, planera, spela alla instrument, och dirigera odlandet. När man börjar behärska denna mångfald av färdigheter försvinner successivt rädslorna för att göra fel och odlandet blir till ljuv musik. Dett är det som gör odlandet så otroligt kreativt. Så när man är där, i detta odlingsflow och plantor bara dör eller blir missbildade är det egentligen ganska lätt att se att det är något utifrån som kommit in som ett smolk i glädjebägaren. Och mycket riktigt, 2019 och 2020 uppdagades det att det smitit in rester av gift i flera ekologiska och kravmärkta gödsel. Läs mer om detta på Fritidsodlingens riksorganisation FOR.

Vad är det som har hänt?

Väldigt många ekologiska och kravmärkta gödselpreparat, i synnerhet flytande, innehåller en näringsrik ingrediens som heter vinass. Vinass härstammar från livsmedelsindustrin, från restprodukter. Ofta betor, alltså socker i någon form. Vinassen används som gödsel antingen av lantbruket eller i olika preparat, ofta ekologiska och kravmärkta flytande och fasta gödsel som säljs till oss fritidsodlare. Vinassen ingår också i flera produkter som inte är ekologiska eller kravmärkta.

När man odlar betor men även flera olika slags spannmål kan man inom konventionellt lantbruk använda bekämpningsmedel mot ogräs som innehåller växtgiftet klopyralid (även aminopyralid som jag inte kommer nämna något mer). Klopyralid slår ut de tvåhjärtbladiga växterna, vilket många ogräs tillhör, så att den gröda man odlar kan växa sig stor och fin och få all näring och utrymme alldeles för sig själv. Klopyralid är så pass stabilt att det inte bryts ner av solljus eller av naturliga processer så snabbt, utan blir kvar några år som rester i jord och växtmaterial. Man har hittat spår av ämnet i olika grödor, i jorden och även i häst- och kogödsel, vilket betyder att växtmaterial gått igenom tarmsystemet utan att brytas ner.

Gränsvärderna för klopyralid som finns idag är oftast gränsvärden för konsumtion och inte för växter, det ställer till det en hel del. Man har nämligen upptäckt att vissa växter tar skada av ytterst lite klopyralid, långt under rådande gränsvärde. Lantbrukare i Sverige som odlar stråsäd och besprutar med klopyralid (Lancelot) måste se till att gödsel och halm inte lämnar den egna gården, för att denna substans inte ska sprida sig och orsaka problem hos andra.

Alltså: Många ekologiska, KRAV-märkta, men även en hel del andra gödsel såväl fasta som flytande samt jordar ( beroende på hur de gödslas) kan innehålla vinass som en beståndsdel och därmed klopyralid.

Vad betyder ekologisk odling?

Att odla ekologiskt är något de flesta av oss odlingsentusiaster gör vare sig vi vet om det eller inte. Det handlar i grunden om att odla skonsamt och med naturen, att odla naturligt. Att man tex inte odlar samma grödor år ut och år in på samma plats ( se tidigare artikel vi struntar i växelbruket), inte använder bekämpningsmedel eller konstgödsel. Att man har ett naturligt kretsloppstänk där material och ämne cirkulerar.

Jag kikade in på jordbruksverkets hemsida för att läsa lite till och hittade även detta: Ekologiska odlare har en mer varierad växtföljd och använder förebyggande metoder istället för att använda gifter, ogräs rensas bort med maskiner eller för hand. Gällande näring är det viktigt att hushålla med denna och att den är organisk dvs kommer från antingen gödsel från djur, växtkompost, produkter från växt och djurriket som inte blir livsmedel ( tex slaktavfall och restprodukter från livsmedelsindustrin, egen anmärkning) eller genom gröngödsling där man odlar olika slags växter som tex binder kväve i jorden som tex baljväxter. Fokus ligger på att bygga upp jordens bördighet. Visst känns det mesta självklart, det är ju så här vi fritidsodlare för det mesta arbetar i våra trädgårdar. För dig som vill få mer inspiration gällande hållbart jordbruk rekommenderar jag trailern till filmen Kiss the ground, filmen finns i sin helhet på Netflix.

Vad för slags garanti är KRAV?

När jag började odla (1992) var KRAV relativt nytt. Det fanns knappt någon KRAV-märkt mat att köpa vid den tiden, ej heller gödsel, frön eller jord. Jag hade svårt att få tag på skonsamma jord- och gödselprodukter. Men så dök de där bokstäverna (KRAV) upp lite varstans och det kändes så rätt att börja använda produkter som var märkta med dem, som en slags garanti att detta var bara grejer!

Genom de senaste 30 åren har det dykt upp mängder av jordar och gödselpreparat som varit ekologiska och KRAV-märkta.Och det har ”känts” bra att använda dem, som att de stora gröna bokstäverna på produkterna säkerhetsställt att det här, det är skonsamma grejer, naturliga och utan gifter! Men så fel jag haft! Nu inser jag att både jag och många andra varit naiva. Jag har ju gått och trott i åratal att dessa produkters märkning garanterat att produkterna i säckarna, burkarna och flaskorna kommit från skonsamma lantbruk, ekologisk ( vad det nu är) livsmedelsproduktion och utan gifter. Men det är inte sant!

Jag ringde KRAV

Jag ringde organisationen KRAV för att ta reda på hur det egentligen ligger till. Jag pratade med samma kvinna som Lena Israelsson talat med tidigare, Camilla Mannich Uggla, och hon har också svarat på mina frågor via mail. Hon berättade, det hade jag redan läst på Lena Israelssons blogg , men jag vara bara tvungen att höra det själv! Läs noga: Innehållet i kravmärkt jord och gödsel kan härstamma, och gör det ofta från konventionella lantbruk. Oj! Är det sant tänkte jag ännu en gång! Blir du också förvånad? Herrejösses var det detta du trodde att du använde när du la några spänn extra på att odla skonsamt och giftfritt? Så tänkte verkligen inte jag!

Vad är KRAV enligt KRAV?

Min fråga till Camilla: KRAV-märkt gödsel eller jord får ju, som jag förstod det, baseras på produkter från konventionell odling, livsmedelsproduktion mm. Kan de vara helt baserade på produkter från konventionell livsmedelsproduktion, lantbruk osv eller måste de ha en viss del av kravmärkta substanser i sig? (Jag väljer att publicera ett av mina svar från Camilla så att ni själva kan läsa er till det.)

Camillas svar: Vad som får finnas i ett KRAV-certifierat produktionshjälpmedel finns reglerat i regel 4.8.4 ”Tillåtna organiska gödsel- och jordförbättringsmedel”. Det kan vara hela eller delar av ingående substanser som kommer från konventionell eller ekologisk produktion. För ett KRAV-certifierat produktionshjälpmedel ska även följande kriterier vara uppfyllda:

 • Du har dokument som styrker att det inte medför någon allvarlig miljöstörning att tillverka, bryta eller samla in råvarorna i produktionshjälpmedlet.
 • Produktionshjälpmedlet har inte framställts genom uppodling eller annan varaktig förändring av områden med naturliga ekosystem med högt skyddsvärde (HCV – High Conservation Value). Mark med höga skyddsvärden som uppodlats för mer än fem år sedan kan däremot accepteras.
 • Produktionshjälpmedlet är inte klassat som skadligt för djurs och människors hälsa eller för miljön, enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering (KIFS 2005:7).
 • Produktionshjälpmedlet innehåller inte genetiskt modifierade organismer (GMO) och är inte framställt av eller med GMO (se reglerna 3.3.4 och 3.3.5).                                           

Du är inte ensam i skammen, även jag känner mig smått dum i huvudet. Det hade ju varit ganska enkelt att kolla upp det här än att bara köra på av gammal vana och känslor. Men jag trodde att dessa bokstäver betydde mer än det betyder, jag trodde att innehållet var ekologiskt/ KRAV-märkt, alltså att det som fanns i flaskan härstammade från ett giftfritt ekologiskt jordbruk och inte bara godkänt för KRAV-märkt odling baserat på produkter från konventionellt jordbruk!

Alltså: Nu vet både du och jag att innehållet inte i sig är KRAV-märkt eller ekologiskt odlat och om vi vill odla skonsamt ekologiskt och med naturen, då hänger det på oss. Att vi vet vad sakerna verkligen kommer ifrån oavsett märkning. Som vanligt, det är upp till konsumenten till syvende och sist. Camilla meddelade att KRAV ska se över reglerna för växtnäring och att detta arbete ska vara klart 2022.

Vad jag använder

Det är inte så att jag är eller har varit en slav under ekologiska eller KRAV-märkta produkter under alla mina odlingsår. Jag använder alla möjliga olika slags produkter tex oekologisk proffsjord vid inomhussådd, den oekologiska jorden har nämligen inte lika mycket svampar i sig som den kravmärkta. Vid inomhusodling är det svårt med invasiva svampar som täcker sådderna, jordytan och förstör växterna. Förstörda sådder av svamp har jag varit med om ett par gånger för mycket. Utomhus har jag dock de senaste 10 åren i huvudsak bara använt ekologisk och KRAV-märkt jord.

Fast gödsel: När det gäller fast gödsel både för utomhus och inomhusbruk har jag de senaste 15 – 20 åren använt vanligt pelleterat hönsgödsel / svårt att hitta KRAV-märkt. Jag använder också oftast ekologiska och KRAV-märkta pelleterade grönsaksgödsel. Dessa grönsaksgödsel har en högre fosfor och kaliumhalt än vad hönsgödsel har och är lite mer långtidsverkande. Jag har upplevt denna kombination som extremt framgångsrik och jag har fått jättestora skördar och smakliga grönsaker. När det funnits tillfälle har jag fått eller köpt stallgödsel och gamla ensilagebalar och använt som gödsel speciellt i skogsträdgården.

Flytande gödsel: Det oekologiska flytande gödselprodukten Blomstra är otroligt bra för inomhusodling. Blomstra innehåller ej likt de flesta ekologiska / kravmärkta gödsel vinass eller några organiska ingredienser. Genom att gödsla med promillekoncentration ala Tom Ericsson sedan ett par år sedan i våra inomhusodlingar har jag fått ytterst välmående plantor. Inget gödsel slår detta gödsel i kvalité när det gäller inomhusodling! Växterna mår underbart bra och man slipper den där hemska stanken, och då tänker jag främst inte på giftet klopyralid utan på sockret i sig som i stillastående vatten kan börja ruttna, mögla och stinka, vilket det gjort vid ett flertal tillfällen hos oss. Ekologiska / KRAV-märkta gödsel har jag använt utomhus i både pallkragar, på friland och i krukor. Men det vanligaste, speciellt i skogsträdgården är olika flytande gödselvatten jag tillverkat själv så som guldvatten ( kissvatten), nässelvatten, åkerfräkenvatten, ogräsvatten, höns eller hästgödselvatten. Se länkar längre ner i detta inlägg.

Säkra gödsel och jordar!

Köpgödsel: Man kan bära sig åt på flera olika sätt för att säkerhetsställa att man slipper få in klopyralid i sina odlingar och till sina plantor. Det allra enklaste är att inte köpa några gödselprodukter överhuvudtaget, i synnerhet inte KRAV-märkta som innehåller vinass och att istället göra eget gödsel, att jag köper gödsel beror på att jag inte får ihop tillräckligt med gödsel själv till alla våra odlingar. Det är värt att veta att även en del oekologiska och icke KRAV-märkta gödseln kan innehålla vinass. Ska du använda köpegödsel och vill vara helt säker på vad det är du köper ta kontakt med respektive gödselproducent och hör dig för om gödslet innehåller vinass. Om så är fallet, måste de garantera att vinassen de använt är 100% fri från klopyralid. Det räcker inte om bekämpningsmedlet klopyralid ligger under gränsvärdet. Det måste vara helt fritt från detta bekämpningsmedel!

Kreatursgödsel: Använder du kreatursgödsel är det viktigt att du tar reda på ifall strömaterialet ( halm) som används är från spannmål som inte sprutats med bekämpningsmedel som innehåller klopyralid. Minns att klopyrlid är så pass stabilt så det kan räcka med att spannmålen odlats på mark som tidigare sprutats med klopyralid för att orsaka skador.

Jordar: Se till att den jord du använder inte innehåller vinass och därmed klopyralid. En del jordföretag använder gödslet biofer i sina jordar, särskilt de ekologiska och KRAV-märkta. Gödslet biofer kan innehålla vinass. För att vara helt säker på vad det är du köper behöver du ta kontakt med respektive jordproducent och höra dig för om jorden innehåller gödsel som innehåller vinass, fråga särskilt om biofer. Även jordar måste vara 100% fri från klopyralid. Det spelar ingen roll om bekämpningsmedlet klopyralid ligger under gränsvärdet, jorden måste vara helt klopyralid-fri.

Skapa egna säkra gödsel

Nedan listar jag ett helt gäng länkar till inlägg om hur man gör eget gödsel. Både länkar till vår egen blogg och till andra bloggar och odlare.

Farbror Gröns ogräsgödsel: Göra eget ogräsgödsel och ensilage.

Nässelvatten: Göra nässelvatten på hösten och på våren.

Nässel och åkerfräkenvatten: Göra eget nässelvatten.

Hönsgödselvatten: Göra eget hönsgödselvatten.

Kiss som gödsel: Fermentera kiss.

Gräsklipp: Gräsklipp optimalt gödsel.

Gräsklipp som gödsel: Gödsla med gräsklipp.

Gödsla med blomstra ala Tom Ericsson: Gödsla rätt är enkelt.

Lena Israelsson fixar egen näring: Hädanefter gör jag egen näring.

Lenas inlägg om klopyralid

Lena Israelssons första inlägg: Förgiftade tomatplantor.

Lena Israelssons andra inlägg: Gift i ekogödsel vad hände sedan.

Slutord

Det är trädgårdsbokförfattaren och odlaren Lena Israelsson som är den stora detektiven gällande detta gissel i Sverige och hennes två inlägg, länk här ovan, tycker jag att du ska läsa för att få hela bilden. Varje gång hon, någon annan eller jag talat om detta i sociala medier är det ett flertal människor som kommenterat att de drabbats av dessa problem. En medodlare har också kontaktat mig och berättat att hon fått liknande skador på sina växter genom att gödsla med kreatursgödsel från ett lantbruk nära henne.

Jag har inte personligen drabbats av några missbildade plantor pga gödselmedelsrester, hade jag tänkt skriva innan poletten även föll ned i skallen på mig. På bild 2 i Lena Israelssons inlägg om ”Förgiftade tomatplantor” insåg även jag att jag blivit drabbad. Jag mailade min medodlare på Takfarmen, Christopher och han bekräftade att vi hade ett flertal paprika och chiliplantor med just det utseendet 2019, jag trodde då att det var tvestjärtar som var problemet. 2019 vattnade jag chiliplantorna med ekologisk flytande näring ett flertal gånger medan tomaterna endast fick fast näring. Därför blev bara en av alla våra växter drabbade av missbildningar.

Som ni kanske förstår är mitt förtroende till ekologiska och KRAV märkta produkter brutet, ja till KRAV som helhet måste jag dessvärre påstå. Jag kommer aldrig mer känna tillit till denna märkning eller symbol och det blir som med så mycket annat att ”Själv är bästa dräng” , att tänka logiskt och naturligt. Hur gör naturen och hur kan jag kopiera den? Kommande år, 2021, kommer jag bla att experimentera med handelsgödsel, alltså kemiskt och rent gödsel i kombination med att täckodla och tillföra mängder av organiskt material. Det ska bli spännande och intressant att stifta bekantskap med detta ”ondskefulla gödsel” som i skrivande stund i alla fall är helt fritt från bekämpningsmedel. Aldrig att jag för en sekund riskerar att plöja ner gifter i våra jordar och få sämre skördar och missbildade plantor.

Dyker det upp skonsammare gödsel ( gamla favoriter) som är garanterat fria från bekempningsmedelsrester kommer jag att använda dem och successivt gå tillbaka till organiska gödsel. Jag hoppas att alla ni som drabbas blir kompenserade, men för att ni ska bli det behöver ni höra av er till respektive producent på egen hand. Jag hoppas också att ni som fått in klopyralid i era odlingskretslopp, att ämnet till slut bryts ner och att ni kan få rikliga skördar och friska plantor.

Jag har varit i kontakt med flera jord- och gödselföretag. De flesta aktörer tar detta problem på allvar (men inte riktigt alla) och gör vad de kan för att eliminera risken att klopyralid ska dyka upp i deras produkter. En del företag har aldrig använt sig av vare sig vinass eller biofer (som kan innehålla vinass) tex Rölunda gård. Ett flertal gödsel och jordar som är säkra kommer vi troligtvis att berätta mer om framöver. För dina växters säkerhet, ta kontakt med den du får eller köper jord och gödsel och strö av och få det säkerhetsställt att ämnet klopyralid inte finns i det du ska använda.

Avslutningsvis. Den 19 september publicerade Fritidsodlingens riksförbund FOR sin text: Rester av bekämpningsmedel har upptäckts i flera ekologiska växtnäringar.

Johannes Wätterbäck


Missa inte våra nya inlägg! Fyll i din mailadress nedan så skickas en notis till din mail varje gång vi publicerar ett nytt inlägg.

MISSA INTE NÄR VI PUBLICERAR NYA INLÄGG!

Fyll i din mailadress så skickar vi en mailnotis när nya inlägg publicerats.


Kommentarer

25 svar till ”Gödselskandal och sanningen om kravgödsel!”

 1. Profilbild för Katarina Johansson
  Katarina Johansson

  Så bra att få veta trodde på krav 🤔

 2. Profilbild för Lars Forslin
  Lars Forslin

  Självklart kommer inte kravmärkt gödsel från ekologiska gårdar. De behöver ju all sin växtnäring själva. Kravmärkningen i det här fallet syftar bara på att gödseln är godkänd att använda i ekologisk produktion enligt Kravs regler.
  I och med att vårt samhälle inte recirkulerar växtnäring, dvs. toalettavfall, tillbaka till åkrarna, så uppstår ju en brist på växtnäringsämnen. Dessa måste alltså tillföras i form av konstgödsel. Den kravmärkta gödseln måste vara organisk, vilket konstgödsel alltså inte är, den är oorganisk. Tack vare konstgödseln kan konventionellt jordbruk sälja bort delar av sin växtnäring i form av organisk gödsel och man kan alltså säga att konstgödseln ges en dräkt av ekologisk gödsel i det konventionella jordbruket. Så – man kan i princip använda konstgödsel direkt. Då slipper man också problemet med klorpyralid. Set bästa vore förstås om samhället såg till att toalettavfallet komposterades och fördes tillbaka till våra åkrar, men så länge det inte är fallet så måste vi använda konstgödsel. KRAV tjänar väl pengar på att gödselfabrikanterna använder kravmärket, och hela den ekologiska produktionen och försäljningsapparaten blundar för det faktum att alla kravmärkta gödselmedel på marknaden bygger på konstgödsel.

  1. Profilbild för Farbror Grön
   Farbror Grön

   Näe så är det och du har rätt i det du skriver, konstgödsel är ett villkor för ekologiskt / kravmärkt, bra uttryckt ” en dräkt”…. Men jag skulle tro att vi är många som är lite naiva och som tänker när det gäller kravmärkta odlingsprodukter, att de är lite så där som kravmärkt mat, giftfri och ekologisk. Och inte bara godkänt för ekologisk och kravmärkt odling. Jag tycker att det känns vilseledande.

   1. Profilbild för Ingela Anthelenius
    Ingela Anthelenius

    Kan jag köpa jord från rölunda gård?? Är de bra jord???? Utan biofer vinass och klopyralid??
    Är den jorden ica har och Coop?
    Snälla svara om du kan

    1. Profilbild för Farbror Grön
     Farbror Grön

     Jag vet inte i år, vi köpte förra året och den fungerade. Kontakta Niklas på Rölunda gård och kolla om det är giftfritt.

   2. Profilbild för Ingela Anthelenius
    Ingela Anthelenius

    Hur är det med sneckerströms gödsel och rörsockersmelass? Finns det gifter I dem? Och hur ser det ut med granngården jord? Eller blomsterlandets jord? Detta börjar bli en djungel

    1. Profilbild för Farbror Grön
     Farbror Grön

     Det bästa är att maila eller ringa resp företag. Sneckenström har lagt ner tid och energi för att säkerhetsställa vissa produkter, men kolla med Gösta. Dessvärre har inte några andra företag gjort så mycket och inga av dem hör spontant av sig till mig, jag har tröttnat på att ringa och maila dem. Bäst är att gå över till ren konstgödsel om man vill var 100% säker. Tappar dessa företag försäljning så kommer de bli tvungna att kommunicera till slut. / Johannes

  2. Tack för de orden! Det är för få som har den insikten! För att kretsloppet ska slutas, så tror jag att vi var och en måste påverka politiker att ändra systemfelet i samhället och också trycka på så att läkemedel måste redovisas hur nedbrytbara i kroppen de är och att det alltid ska väljas de som är skonsammast för naturen när det finns likvärdiga.

 3. Profilbild för Lars Forslin
  Lars Forslin

  Ja, det är ju rätt vilseledande, men det ligger nog tyvärr delvis i Kravs intresse att folk inte ska förstå hur detta hänger ihop. Fast egentligen tror jag att det ligger i hela den ekologiska odlingsrörelsens intresse att förstå hur detta med växtnäring fungerar, och varifrån den kommer. Endast på så sätt kan kravet på recirkulation av växtnäring, alltså att göra avlopp till kretslopp, blir ett folkligt förankrat krav. Och utan det så kommer vi ingen vart i den här frågan eftersom politikerna inte har kunskapen och de aldrig kommer att göra något som kostar pengar om inte folk efterfrågar det. Vi har för låg generell kunskap om biologiska fundamenta i samhället.

  1. Profilbild för Farbror Grön
   Farbror Grön

   För låg kunskap om det mesta i kombination med en tro om att vi vet mer än vad vi egentligen vet.

 4. Profilbild för Charlotte Tungelstedt
  Charlotte Tungelstedt

  En fråga, i en tidigare poddserie lyfte ni Algomins olika produkter. Vad gäller där, hiss eller diss?

  1. Profilbild för Farbror Grön
   Farbror Grön

   Hiss, inga av deras produkter innehåller vinass, tack o lov. Se vårt inlägg om Algomin, publicerades för några dagar sedan.

 5. Hej alla fina människor, som gillar att ha fingrarna i jorden!
  Jag har ett par frågor angående gödsel/näring till mina ätbara växter, såsom Chili, Tomat, Gurka, Sallat av olika slag samt mina citron/Lime och Lager.
  1:Har någon av er några förslag angående flytande gödsel/näring, som jag kan använda till ovanstående växter.
  2: Tidigare har jag använd mig av Nässelvatten, Guldvatten, Hönsgödsel. Men jag tycker inte att det var till större hjälp. Exempelvis, fick jag inga frukter från mina Lime och Citron buskar/träd, förrän jag började vattna med ”Blomstra”. Å andra sidan är jag osäker om det är Ok att använda Blomstra till ätbara växter? Det står inget om det på flaskan. Jag tar tacksam emot alla förslag och idéer!
  Tack för alla svar, på förhand!
  Ed

  1. Det går bra att använda Blomstra till ätbara växter. Läs mer här: https://farbrorgron.se/blomstra-ett-riktigt-bra-flytande-godsel/

   1. Tack så mycket för svaret!
    Mvh.
    Ed

  2. Profilbild för Farbror Grön
   Farbror Grön

   Blomstra fungerar till allt, 4 – 6 mått blomstra i 10 liter vatten och denna koncentration vid varje vattning från slutplantering tills hösten knackar rejält på dörren.

   Lycka till / Johannes

 6. Tack för fin ovärderlig information! Jag har i år tyvärr fått Klopyralidskador på alla mina 11 tomatplantor ( olika högväxande sorter) Förvridna blad och dåligt med frukt.(Green Future Organic Tomato Fertilizer with seaweed.) Chili och paprika plantorna (sådda i januari) är däremot jättestora friska och fullkomligt dignar av blommor o frukter. (Chili Focus från Wexthuset)

 7. Hej. Om jag haft i jord med vinass i mina odlingslådor, hur länge finns ämnet i såfall kvar? Måste jag byta ut all jord eller kan jag gödsla upp med annat nästa år ?

  1. Profilbild för Farbror Grön
   Farbror Grön

   Några år kan det vara kvar men är du säker på att du har fått i bekämpningsmedelsrester?

   / Johannes

 8. I flyta de algomin finns Klopyralid.

  1. Profilbild för Farbror Grön
   Farbror Grön

   Jag har också läst rapporten från FOR men vi har inte haft några skador på några grödor och vi har använt algomin i jättemånga år. Vi kommer behöva tänka väldigt annorlunda kring köpegödsel och vi kommer att skriva en hel del om säkra gödsel framöver. Prenumererar du på vår blogg så kommer du inte att missa dem.

   Mvh Johannes

   1. Profilbild för Anna Tykesson
    Anna Tykesson

    Jag tror att det är värre än att vi ska tänka på vilken gödsel vi använder. Används medlet i spannmål, så är det troligt att det inte bara är rester i halm och foderspannmål, utan också i framförallt vete som används till bröd och pasta. Eller bryts det kanske ner vid upphettning? Någon som vet?

    mvh Anna

    1. Profilbild för Farbror Grön
     Farbror Grön

     Hej Anna, det kan nog vara värre än bara gödsel.Det kan ju kanske finnas i vårt kiss, i ströet till bokashin mm. Hoppas att vi får mer klarhet i detta framöver, men hur det riktigt ska gå till det vete katten.

     / Johannes

 9. Jättebra artikel. Och toppen att du skriver. Det har ju bara blivit värre och värre. Förfärligt när hela trädgårdskollonier drabbas. För att inte tala om alla vi andra fritidsodlare…
  Jag delar allt om eländet och hoppas att det når ut till dem som inte är på fb.
  Några andra blå korn än de mot sniglar kommer inte in i min trädgård. Däremot fortsätter jag att fermentera matrester, gräsklipp och odlingsrens med EMa och bruna korn.

  1. Profilbild för Farbror Grön
   Farbror Grön

   Tack, Ja verkligen förfärligt och har vi otur är det här bara början. Får vi i oss dessa stabila ämnen via maten kanske de hamnar i våra odlingar via guldvattnet vi vattnar med eller via vetekliet som bokashiströet består av eller varför inte via melassen eller EM man använder för att tillverka bokashikli av. Vi har verkligen ingen aning tyvärr.

   Fint att du delar.

   Mvh Johannes

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *