Varför förkultivera?

Om man vill komma igång med sitt odlande tidigt på säsongen och få skörd så tidigt som möjligt är det en god idé att förkultivera sina plantor. Vi förkultiverar...

De perfekta sålådorna

Om du har vänner och bekanta som fortfarande köper grönsaker till sina måltider, kanske de händer att de har något mycket värdefullt som du kan få stor användni...

Förkultivera chili

Det finns otroligt många olika sorters chili så det kan vara svårt att välja vilka man ska odla. Vi kommer att lägga frön av sorterna Bhut jolokia, Habanero lem...