Etikett: brunröta

  • Brunröta i stadsodlingen

    Brunröta i stadsodlingen

    Brunröta är verkligen ett stort gissel för oss som vill odla tomater utomhus. En till synes frodig tomatodling med mängder av frukter kan rätt som det är förvandlas till något helt annat.