ALLMÄNT

Dessa villkor gäller för digitala prenumerationer på farbrorgron.se.

Farbror Grön AB, organisationsnummer 559198-0312, är ett bolag som tillhandahåller prenumerationer av artiklar mm på webbsidan farbrorgron.se

Du godkänner Villkoren genom prenumeration/betalning av prenumeration på farbrorgron.se. Användarvillkoren kan komma att uppdateras från tid till annan. Vi kommer dock att meddela dig om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke.

PERSONUPPGIFTSHANTERING

I vår Personuppgiftspolicy finns det information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder våra tjänster. Genom att godkänna dessa Användarvillkor samtycker du till den behandling av dina personuppgifter som framgår av vår Personuppgiftspolicy.

ÅLDERSGRÄNS

Du måste ha fyllt 18 år för att köpa en prenumeration. Om du är under 18 år måste du ha vårdnadshavares samtycke för att kunna köpa någon av våra prenumerationer.

PRENUMERATIONER

Farbror Grön AB erbjuder digitala prenumerationer på farbrorgron.se

Tillsvidare innebär att prenumerationen förnyas automatiskt till dess att uppsägning sker via ”Mitt Premium-konto” på farbrorgron.se eller genom att maila till kontakt@farbrorgron.se.

Tidsbestämd innebär att prenumerationen automatiskt avslutas efter den avtalade periodens slut. Vill du förlänga din prenumeration eller byta till annan prenumeration ber vi dig kontakta oss på kontakt@farbrorgron.se eller lösa det via ”Mitt Premium-konto”.

BETALNING

Aktuella priser för respektive prenumeration hittar du på farbrorgron.se. Priser och avgifter anges inklusive moms. Farbror Grön AB har rätt att ändra prenumerationsavgiften.

Betalning sker via betalkort och vid registrering av kortuppgifter är du ansvarig för att förse oss med korrekt kontaktinformation, som t.ex. e-postadress, namn och telefonnummer. Vi lagrar inte kortnummer, men dock sådana uppgifter om ditt kort som behövs för att möjliggöra fortsatta månatliga debiteringar samt förenkla framtida köp av våra tjänster.

Betalning ska ske inom den tid och i övrigt enligt villkoren som gäller för din valda prenumeration. Vid utebliven betalning har Farbror Grön AB rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen och begära ersättning för eventuella påminnelser och kostnader i samband med inkasso.

En ny prenumeration får inte tecknas förrän tidigare skuld är registrerad som betald hos Farbror Grön AB. Farbror Grön AB använder betaltjänstlösningen Stripe. Läs mer om deras villkor.

UPPSÄGNING

Du avslutar en prenumeration genom ”Mitt Premium-konto” på farbrorgron.se som hittas i menyn eller genom att maila till kontakt@farbrorgron.se.

Du behöver avsluta en tillsvidareprenumeration minst fem arbetsdagar före nästa planerade faktureringsdag.

Utebliven betalning godtas inte som uppsägning. Vid utebliven betalning förbehåller Farbror Grön AB sig rätten att fakturera dig för eventuella betalningspåminnelser, inkassokostnader och dröjsmålsränta enligt lag.

Farbror Grön AB har rätt att säga upp din prenumeration med 30 dagars varsel. Eventuell ersättning som betalats i förskott för Tjänsterna kommer då att återbetalas till dig. Farbror Grön AB har dessutom rätt att omedelbart och utan föregående meddelande säga upp eller stänga av din tillgång till Tjänsterna om du väsentligen eller vid upprepade tillfällen bryter mot bestämmelserna i dessa Villkor.

Återbetalning sker endast vid dödsfall. Ingen återbetalning görs av belopp under 100 kronor.

ÅNGERRÄTT

Vid köp av digitala produkter och tjänster frånsäger du dig din ångerrätt genom att godkänna dessa användarvillkor, i enlighet med distansavtalslagen 2 kap. § 11.11.

ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA OCH DITT ANSVAR

Prenumerationerna på farbrorgron.se är endast till för privat icke-kommersiellt bruk och i enlighet med svensk lag. Du får inte använda tjänsterna på ett sådant sätt att Farbror Grön AB eller annan drabbas av olägenhet eller skada.

När du skapar ett konto på farbrorgron.se (Farbror Grön AB) skapar du ett personligt användarnamn och lösenord som krävs för tillgång till Premium-innehåll på farbrorgron.se. Du ansvarar för att ingen obehörig får tillgång till uppgifterna. Du ansvarar även för all användning som sker på farbrorgron.se med ditt användarnamn och lösenord. Vi ber dig kontakta oss om du misstänker att någon obehörig har fått reda på ditt användarnamn och lösenord.

Om Farbror Grön AB misstänker att användarnamn och lösenord missbrukas har Farbror Grön AB rätt att kräva att du byter lösenord eller tillfälligt stänga av dig från tillgång till Premium-innehållet.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

De immateriella rättigheterna till artiklar, bilder, webbplatser och annan information som du får tillgång till genom Tjänsterna innehas av Farbror Grön AB eller rättighetsinnehavaren till respektive artikel, bild, webbplats och annan information. Materialet får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Tjänsterna.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Information om vår behandling av personuppgifter och om hur vi skyddar din integritet när du använder Tjänsterna finns i vår personuppgiftspolicy.

VILLKORSÄNDRING

Farbror Grön AB har rätt att ensidigt ändra innehållet i Villkoren. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på Farbror Grön AB:s webbplats eller kommunicerats på annat sätt. I den mån vi gör väsentliga förändringar i de allmänna villkoren har du som prenumerant rätt att avbryta din prenumeration i förtid.

Vi utvecklar kontinuerligt Tjänsterna vilket innebär att vi kan komma att lägga till, förändra och ta bort funktioner i dem. Farbror Grön AB har rätt att göra förändringar i Tjänst eller ersätta den med en enligt oss jämförbar Tjänst. Om den beställda Tjänsten utgår eller utgivningsfrekvensen minskar kommer Farbror Grön AB som ersättning erbjuda dig en jämförbar Tjänst.

FRISKRIVNING

Vårt mål är att prenumerationerna alltid ska fungera tillfredsställande och vi kommer att göra vårt bästa för att de ska fungera på ett bra sätt för dig som användare. Tjänsterna kan dock komma att vara helt eller delvis otillgängliga på grund av systemunderhåll, tekniska fel eller andra orsaker.

Farbror Grön AB kompenserar dig inte för försenade eller uteblivna digitala tjänster som baseras på tekniska problem eller annat hinder innanför/utanför Farbror Grön AB:s kontroll. Vid förseningar av vår digitala prenumeration och dess tjänster, utgår ingen kompensation. 

Farbrorgron.se samt Premium-innehållet är anpassade för nyare versioner av webbläsare. Vi kan inte garantera att det inte uppstår problem eller fel vid användande av äldre versioner av sådana program. Observera att javascript och cookies måste vara aktiverat i din webbläsare för att du ska få ut full funktionalitet.

Premium-innehållet kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi ansvarar inte för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för våra besökare att hitta mer information inom specifika områden.

Vidare ansvarar inte Farbror Grön AB för brottsliga gärningar som begås med användning av Farbror Grön AB:s tjänster, till exempel hot eller förtal, för obsceniteter, för störande, kränkande, olämpligt eller olagligt innehåll eller uppförande från någon användares sida.

KUNDSERVICE

Du är alltid välkommen att kontakta oss. Du når oss via e-post kontakt@farbrorgron.se.


Missa inte våra nya inlägg! Fyll i din mailadress nedan så skickas en notis till din mail varje gång vi publicerar ett nytt inlägg.